Egis Gyógyszergyár Körmend

Tervezés, telepítés, szekrénygyártás, üzembe helyezés (2003)

A körmendi EGIS Gyógyszergyár egy részében cégünk telepítette az épületautomatika és felügyeleti rendszert, mely kb. 2.800 adatpontot kezel.

Gyógyszer II üzem (2005)
(Tervezés, telepítés, szekrénygyártás, üzembe helyezés)
Építészeti bővítéssel kialakított új terület gépészeti rendszereinek szabályozását Kieback&Peter DDC 3200 szabályozókkal oldottuk meg. 5 légtechnikai rendszert, valamint fűtést és primer szabályozást végzünk. Rendszerbe 250 adatpontot integráltunk és felügyeletét szintén távfelügyeleti központunkon keresztül végezzük.

Gyógyszer II üzem Teherforgalmi folyosó légtechnika rendszer (2006)
(Tervezés, telepítés, szekrénygyártás, üzembe helyezés)
A meglévő üzem területén gépészeti rekonstrukció folyamán kialakított új légtechnikai rendszert Kieback&Peter DDC 3200 szabályozók teszik gazdaságosan üzemeltethetővé. Rendszer működését távfelügyeleti központunkon keresztül folyamatosan figyelemmel kísérjük.

Gallenusi üzem légtechnikai rendszerek (2006)
(Tervezés, telepítés, szekrénygyártás, üzembe helyezés)
Tisztatéri rekonstrukció keretében a felújításra került légtechnikai rendszerek szabályozását 2 db LRP4 típusú Kieback&Peter készülékkel valósítottuk meg.

Gyógyszer II üzem Szociális helyiségek légtechnika rendszer (2006)
(Tervezés, telepítés, szekrénygyártás, üzembe helyezés)
Az építészetileg bővített üzem területén új légtechnikai rendszert telepítettek, melynek szabályozását Kieback&Peter DDC 3200 típusú készülékek teszik gazdaságosan üzemeltethetővé. A légtechnikai rendszerrel párhuzamosan egy új hőközpont és annak szabályozása került kialakításra.

Gyógyszer II üzem Fehér Csomagolóanyag raktár légtechnika rendszer (2007)
(Tervezés, telepítés, szekrénygyártás, üzembe helyezés)
Az építészetileg tovább bővített üzem területén telepített légtechnikai rendszer szabályozását Kieback&Peter DDC 3200 típusú készülékkel végezzük.

Gyógyszer II üzem Öltöző légtechnika rendszer (2007)
(Tervezés, telepítés, szekrénygyártás, üzembe helyezés)

Az üzem területén kialakított új szociális helyiség légtechnikai rendszerének szabályozását Kieback&Peter DDC 3200 típusú készülékkel tettüg gazdaságos üzeművé.

Galenikus üzem férfi öltöző légtechnikai (2007)
(Tervezés, telepítés, szekrénygyártás, üzembe helyezés)
Korszerűsítésre került öltöző légtechnikai rendszerének szabályozását 2 db LRP4 típusú Kieback&Peter készülékkel valósítottuk meg.
 

Gyógyszer technológiai labor légtechnika rendszer (2007)
(Tervezés, telepítés, szekrénygyártás, üzembe helyezés)

Az újonnan kialakított labor új gépházába telepített légtechnikai és fűtésrendszer szabályozását a gyógyszergyárban rendszeresített és felügyeleti rendszerre csatlakoztatható Kieback&Peter DDC 3200 típusú készülékkel végezzük.

 

Galenikus üzem légtechnika rendszer (2008)
(Tervezés, telepítés, szekrénygyártás, üzembe helyezés)

Az üzem teljes átépítése során megújult légtechnikai rendszerek szabályozást és vezérlést Kieback&Peter DDC 3200 típusú készülékkel láttuk el. Frekvenciaváltók beépítésével a légállapotok fenntartását és a szűrők gazdaságosabb kihasználása is a feladatainkhoz tartozott.

Citosztatikum üzem légtechnika rendszer (2008)
(Tervezés, telepítés, szekrénygyártás, üzembe helyezés)

A meglévő légtechnikai rendszerhez tartozó teljes vezérlést és szabályozást újra építettük. A gyártó és kiszolgáló terület vezérelt nyomástartással lett ellátva. A szabályozást és vezérlést a gyógyszergyárban rendszeresített  Kieback&Peter DDC 3200 típusú készülékkel látjuk el.

Gyártó üzem központi felügyeleti rendszer (2008)
(Tervezés, telepítés, üzembe helyezés)

Az új üzemeltetési központba telepített (BMS) felügyeleti rendszerre első lépésben a citosztatikum üzem új szabályozó és vezérlő egységeit kapcsoltuk rá. Az új felügyeleti rendszer óránkénti adatokat szolgáltat a gyártási körülményekről az üzem számára. A felügyeleti rendszer interneten keresztül elérhető az LSA-ban felállított távfelügyeletről is.

Tabletta üzem (2009)
(Tervezés, telepítés, szekrénygyártás, üzembe helyezés)

Egis LACTA Gyógyszergyár Körmend és az LSA kapcsolódásának legnagyobb értékű beruházását készítettük a NICKEL Kft fővállalkozásában. Tabletta üzem teljes rekonstrukciójával egy komplett tisztatéri terület jött létre, melynek minden helyiségét nyomásszabályozással és közös kőmérséklet szabályozással láttunk el. A meglévő diszpécser központ felügyeli a rendszerek működését és folyamatos adatmentést végez a gyártás dokumentálásához. Helyszíni információt szolgáltatunk a tisztatér területére beépített 19”-os LCD kijelzővel rendelkező ipari PC hálózatba kapcsolásával.

A szabályozást és vezérlést a gyógyszergyárban rendszeresített  Kieback&Peter DDC 3200 típusú készülékkel végezzük.

Tabletta üzem (2011)
(Tervezés, telepítés, szekrénygyártás, üzembe helyezés)

Egis LACTA Gyógyszergyár Körmend és az LSA kapcsolódásának második nagy értékű (közvetett) szerződésének alapján készítettük a LÉGMESTER Kft fővállalkozásában a tabletta üzem citosztatikum üzemrész tisztatéri területeinek szabályozását. Hasonlóan a 2008-as beruházáshoz itt is a helyiségeket egyedi nyomásszabályozással és közös kőmérséklet szabályozással láttunk el. Az új előírás szerint az elszívó ágak kiegészültek folyamatos légmennyiség méréssel is. A meglévő felügyeleti központra kapcsolódik a helyi, Kieback&Peter DDC4000 szabályozóból és kiegészítő modulokból álló rendszer.

Galenikus üzem légtechnika rendszer (2011)
(Tervezés, telepítés, szekrénygyártás, üzembe helyezés)

A meglévő 2 db légtechnikai rendszer szabályozását és vezérlését 2 db. Kieback&Peter BMR420 típusú készülékekel láttuk el.  A lokális digitális kompakt szabályozó szükség esetén távoli elérésre és felügyeleti kapcsolódásra is alkalmas. 

Citosztatikum üzem légtechnika nedvesítés (2012)
(Tervezés, telepítés, szekrény átalakítás, üzembe helyezés)

A meglévő légtechnikai rendszerhez utólagosan beépítésre került nedvesítéshez és utófűtéshez tartozó teljes vezérlést és szabályozást a DDC rendszer bővítésével oldottuk meg. A szabályozást és vezérlést Kieback&Peter DDC 4200 típusú készülékkel látjuk el.

Tabletta üzem Tabletta 1 légtechnika rendszer, nedvesítés (2015)
(Tervezés, telepítés, szekrény átalakítás, üzembe helyezés)

A több éve üzemelő légtechnikai rendszerbe beépítésre került DEFENSOR légnedvesítéshez tartozó vezérlést és szabályozást a DDC rendszer bővítésével oldottuk meg bővítő modulokkal.

A honlapon és annak tartalmában szereplő minden márkanév, védjegy, szolgáltatási védjegy, tanúsító védjegy és egyéb termék- és szolgáltatásnév és -logó a saját tulajdonosának tulajdonát képezi, és a vonatkozó védjegy- és szerzői jogi törvények védelme alatt áll.

 

Az LS Épületautomatika Kft., vagy a védjegy tulajdonjogával rendelkező harmadik fél által írásban kiállított és aláírt engedély hiányában a jelen honlap tartalmából semmi sem értelmezendő a honlapon található bármely védjegy használatára feljogosító licenc vagy felhasználási jog átadásaként. Szigorúan tilos a védjegyek vagy egyéb anyagok bármely módon történő illetéktelen felhasználása, ellenkező esetben azok jogosulatlan használata polgári jogi, illetve büntetőjogi szankciókat vonhat maga után.