Chinoin ( Sanofi-Aventis )

Több épület - tervezés, telepítés, szekrénygyártás, kábelszerelés, üzembe helyezés

Kieback & Peter GLT4002 Neutrino épület-felügyeleti rendszer működik mintegy 800 beépített adatponttal. A központi felügyeleti rendszerhez 4 db önálló működésű DDC3000-es digitális álállomás csatlakozik, amely a kommunikációs kapcsolatok fenntartása mellett a helyi szabályozástechnikai feladatokat is ellátja. A rendszerben 24 db vegyifülke elszívás nyomásszabályozása is van Danfoss típusú frekvenciaváltókkal. Az elszívó gépek egy része robbanás veszélyes területen helyezkedik el, így itt a perifériákat robbanás biztos kivitelben szereltük.

 

 

321-es épület (2005)

(Tervezés, üzembe helyezés)
Meglévő légkezelő berendezések szabályozóit cseréltük Kieback & Peter DDC3000-es típusra (3 db), részben megtartva az eredeti perifériákat. A Kieback & Peter DDC3000-es rendszer rugalmasságának köszönhetően ezzel jelentős mértékű megtakarítást értünk el a beruházáskor. Szabályozástechnikailag érdekesség a 21 db nyomásszabályzás és a megkövetelt nagy pontosságú mérés, precíz beavatkozás. A rendszert elláttuk egy Kieback & Peter GLT1002 Neutrino épület felügyeleti rendszerrel is mely így nagymértékben hozzájárul az üzemeltetés komfortosságához, és lerövidíti a hibakeresés idejét. A teljes épület felügyeleti rendszer mintegy 240 adatpontot kezel.

134-es. Új kutatási épület. (2006)
(Tervezés, telepítés, szekrénygyártás, kábelszerelés, üzembe helyezés)
A új kutatási épület teljes gépészeti rendszerének szabályozását és vezérlését Kieback&Peter DDC3000 szabályozók beépítésével oldottuk meg, mely csatlakozik a meglévő GLT4002 Neutrino épület-felügyeleti rendszerhez. Az új épületben mintegy 1000 adatpontos rendszer működik. A 8 db komplett légtechnikai rendszer mellett számos nyomástartásos elszívás is üzemel 56 db Danfoss frekvencia szabályozó közbeiktatásával. A rendszer számos technológiai berendezés és közel 60 db laborhűtő figyelését is ellátja, mely között található -70 C° hőmérsékletű is.

703-as épület IPA regeneráló rendszer (2007)
(Tervezés, telepítés, szekrénygyártás, üzembe helyezés)
Az technológia változtatása miatt szükségessé váló gépészeti átalakítás szabályozását, vezérlését készítettük Kieback&Peter DDC 3200 típusú modullal. A berendezés RB-s területen üzemel.
 

 123-as. Épület rekonstrukció. (2007)
(Tervezés, telepítés, szekrénygyártás, kábelszerelés, üzembe helyezés)

A felújításra került épület teljesgépészeti rendszerének (légtechnika, fűtés, hűtés) szabályozását és vezérlését Kieback&Peter DDC3000 szabályozók beépítésével oldottuk meg, mely csatlakozik a meglévő GLT4002 Neutrino központi épület-felügyeleti rendszerhez. Az új légtechnikai rendszerek több tárgyalót és előadótermet valamint átriumot látnak el megfelelő hőmérsékletű és mennyiségű levegővel. Energia takarékossági szempontok figyelembevételével csak a használatban lévő helyiségekben, az elhasznált levegő minőségének mérésével pótoljuk a levegő mennyiségét.

 

 

323-as épület L2 rendszer átalakítás (2009)
(Tervezés, telepítés, szekrénygyártás, üzembe helyezés)

Az technológia változtatása miatt szükségessé váló gépészeti átalakítás szabályozását, vezérlését készítettükKieback&Peter DDC 3200 típusú modullal.

Felügyeleti rendszer integráció (2009)
(Tervezés, telepítés, szekrénygyártás, üzembe helyezés)

A gyár diszpécser központjában üzemelő felügyeleti rendszer bővítése során a 703-as és 836-os épületek szabályozási rendszeri lettek bevonva a Kieback&Peter felügyeleti rendszerbe.

435-ös új Vegyianyag raktárépület I. ütem (2010)
(Tervezés, telepítés, szekrénygyártás, kábelszerelés, üzembe helyezés)

Elbontott épületek helyén új, modern vegyi anyagraktár első ütemében a speciális és veszélyes területek épültek meg. Egyedi hűtési technológiával RB-s helyiségek létesültek. Az épület teljes gépészeti rendszerének (légtechnika, fűtés, hűtés) szabályozását és vezérlését Kieback&Peter által kifejlesztett új DDC4000 szabályozók beépítésével oldottuk meg, mely csatlakozik a meglévő GLT4002 Neutrino központi épület-felügyeleti rendszerhez.

828-as épület átalakítás (2010)
(Tervezés, telepítés, szekrénygyártás, üzembe helyezés)

A meglévő légtechnikai és hőközponti rendszerek szabályozásának és vezérlésének villamos átalakítása miatt szükségesé vált a meglévő Kieback&Peter DDC 3200 típusú szabályozás korszerűsítése és felügyeleti megújítása is.

435-ös új Vegyianyag raktárépület II. ütem (2011)
(Tervezés, telepítés, szekrénygyártás, kábelszerelés, üzembe helyezés)

A 2010 évben épült új, modern vegyi anyagraktár kiegészítéseként közvetlen kapcsolódóan egy automata üzemű magas raktár épült. A magas raktári épület teljes gépészeti rendszerének (légtechnika, fűtés, hűtés) szabályozását az I. ütemben létesült Kieback&Peter DDC4000 szabályozókhoz kapcsoltuk mely igy csatlakozik a gyári GLT4002 Neutrino központi épület-felügyeleti rendszerhez.

508 épület hőközpont (2012)
(Tervezés, telepítés, szekrénygyártás, kábelszerelés, üzembe helyezés)

A hő központ teljes átalakításával és napkollektorok beépítésével a fűtési és HMV rendszer megújult. A megújulást elősegítette a cégünk álltal beépített DDC4200-as szabályozó modul, mely a gyári hálózaton keresztül csatlakozik a meglévő Kiebac&Peter felügyeleti rendszerhez. Ez volt az első olyan rendszer a CH területén, ahol a napkollektoros szabályozás is integrálva lett. 

 

Felügyeleti rendszer képes/grafikus átalakítása 1. ütem (2015)

(Felügyeleti sw)

A gyár diszpécser központjában üzemelő Kieback&Peter felügyeleti rendszer átalakítása elkezdődött. Folyamatosan bővülnek az egyes épületekben üzemelő rendszerek megjelenítése képes/grafikus formában.

A honlapon és annak tartalmában szereplő minden márkanév, védjegy, szolgáltatási védjegy, tanúsító védjegy és egyéb termék- és szolgáltatásnév és -logó a saját tulajdonosának tulajdonát képezi, és a vonatkozó védjegy- és szerzői jogi törvények védelme alatt áll.

 

Az LS Épületautomatika Kft., vagy a védjegy tulajdonjogával rendelkező harmadik fél által írásban kiállított és aláírt engedély hiányában a jelen honlap tartalmából semmi sem értelmezendő a honlapon található bármely védjegy használatára feljogosító licenc vagy felhasználási jog átadásaként. Szigorúan tilos a védjegyek vagy egyéb anyagok bármely módon történő illetéktelen felhasználása, ellenkező esetben azok jogosulatlan használata polgári jogi, illetve büntetőjogi szankciókat vonhat maga után.