Despre noi

Firma noastră se ocupă cu: proiectarea, executarea, punerea în funcţiune şi garanţie respectiv post garanţie a echipamentelor de automatizare în domeniul instalaţiilor în construcţii.

Stimaţi Parteneri!

Firma noastră a fost înfiinţat în 2003 având reprezentanţă în România din anul 2005, proprietarii firmei din Ungaria sunt cetăţeni maghiar iar fira din România are capital mixt româno-ungar.

Firma LS EpuletaAutomtika KFT vă oferă cele mai moderne şi mai performante regulatoare şi materialele aferente acestora, respectiv pentru aceste materiale sunt realizate proiectele.

Printre produsele noastre găsiţi termostatele cele mai simple, sisteme de reglare analogice şi digitale, sisteme complexe de automatizare în construcţii, precum şi accesoriile acestora. În acest fel deţinem întreaga paletă de echipamente de reglare.

Din 01.01.2006 suntem reprezentaţi unic în Ungaria şi România a firmei germane Kieback&Peter

Proiectanţii firmei noastre iau parte în mod regulat la cursuri de perfecţionare în Ungaria, şi Austria astfel au o experienţă mare în aceste domenii.

Colegii noştri lucrează într-o echipă foarte strânsă astfel pentru partenerii noştri putem oferii servicii de înaltă calitate.

Încercăm să oferim pentru clienţii noştri o gamă largă de servicii complete.

Vă mulţumim că şi DVS. aţi ales firma LSA .

 

Cu respect
Aracs Peter
Director general
 

Servicii

Asistenţă tehică, angajament

Pentru a vă oferi pentru DVS căt mai optim şi la un preţ minim vă stă la dispoziţie ingineri cu experienţă. După desene respectiv alte date primite de la DVS sunr realizate sistemele de reglare respectiv periferile cele mai optime. Despre componente vă oferim documentaţii de la fabricant. Ofertele noastră vă trimit şi în format electronic. 

 

Proiectare

Inginerii proiectanţi au pregătire profesională în domeniu respectiv dobândesc toate autorizaţiile necesare pentru proiectare. Realizează proiecte cu ajutorul calculatorului, cu ajutorul sistemelor CAD care ajută la realizarea proiectelor la un înalt nivel de calitate şi cu eroare minoră.Proiectele sunt arhivate pe suport electronic ajutând astfel la realizarea punerii în funcţiune cât mai uşoară. 

 

Proiect management

Proiectele relizate de firma noastră sunt sistate de inginerii noştrii cu ajutorul unor firme de execuţie. Astfel este realizat o calitate cât mei bună.


Realizarea tablourilor de automatizare


Sistemele pentru instalaţii în construcţii sunt realizate împreună cu partenerii noştri cu o experienţă majoră în domeniu, realizând astfel tablourile de automatizare sau mixtă adică de automatizare şi de forţă. Aceste tablouri fiind capabile de o reglare permanentă a sistemelor.


Cablaje şi punere în funcţiune


Avem posibilitatea şi suportul tehnic şi administrativ de a realiza şi cablajul pentru elementele de automatizare respectiv pentru instalaţii electrice de forţă.


Realizarea softwerelor de reglare şi supraveghere, punere în funcţiune.


Colegii noştri cu experienţele lor de mai multe decenii realizează programarea regulatoarelor şi a softwarelor de supraveghere, realizînd cu aminaţii orice modificare apărute în sisteme şi erori de funcţionare.
Realizează sistemele să funcţioneze în cel mai optim mod. Şi dacă este necesar se pot modifica softwarele şi la faţa locului după cerinţele beneficiarului.


Documentaţii, instruire.


Proiectele realizate de către firma noastră sunt predate cu documentaţii finală. Beneficiarului fiind predat şi exemplar în format electronic, realizând astfel
modificări cât mai repede şi o supraveghere a personalului de service. La terminarea proiectului adică după punerea în funcţiune a sistemelor personalul catre va folosi aceste sisteme se va ţine o instruire de folosinţă.


Întreţinere


După predarea sistemelor în funcţiune este realizat un contract de întreţinere care se poate prelungi şi după terminarea garanţiilor. Sunt realizate şi reparaţii mai mici pe loc. Avem un sistem de operare foarte rapidă şi un sistem de comunicare de ultima oră. Oferim garanţie 5 ani sistemelor proiectate şi realizate de către personalul din firma noastră dacă intreţinerea este realizat de către personalul de la Firma noastră.


Supraveghere de la distanţă.


Pentru partenerii noştrii cu care avem contract este realizat un dispecerat la biroul mostru.prin legături realizate pirn modeme suntem în legătură directă cu beneficiarul sistemelor astfel avem cele mai noi imformaţii despre sisteme.Cu cele mai moderene tehnici putem reliza la sistemele Kieback&Peter de la distanţă modificarea parametrilor softurilor la cererea beneficiarului.

A honlapon és annak tartalmában szereplő minden márkanév, védjegy, szolgáltatási védjegy, tanúsító védjegy és egyéb termék- és szolgáltatásnév és -logó a saját tulajdonosának tulajdonát képezi, és a vonatkozó védjegy- és szerzői jogi törvények védelme alatt áll.

 

Az LS Épületautomatika Kft., vagy a védjegy tulajdonjogával rendelkező harmadik fél által írásban kiállított és aláírt engedély hiányában a jelen honlap tartalmából semmi sem értelmezendő a honlapon található bármely védjegy használatára feljogosító licenc vagy felhasználási jog átadásaként. Szigorúan tilos a védjegyek vagy egyéb anyagok bármely módon történő illetéktelen felhasználása, ellenkező esetben azok jogosulatlan használata polgári jogi, illetve büntetőjogi szankciókat vonhat maga után.